banner
Tìm hiểu Lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930 - 2020
bắt đầu

08h00

19/09/2022

kết thúc

22h00

20/09/2022

Vòng chung kết sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 22/08/2022
Đến 17h30 ngày 26/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 29/08/2022
Đến 17h30 ngày 02/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 05/09/2022
Đến 17h30 ngày 09/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 08h00 ngày 12/09/2022
Đến 17h30 ngày 16/09/2022
CHUNG KẾT  
Từ 08h00 ngày 19/09/2022
Đến 17h30 ngày 21/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 22/08/2022
Đến 17h30 ngày 26/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 29/08/2022
Đến 17h30 ngày 02/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 05/09/2022
Đến 17h30 ngày 09/09/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 08h00 ngày 12/09/2022
Đến 17h30 ngày 16/09/2022
CHUNG KẾT
Từ 08h00 ngày 19/09/2022
Đến 17h30 ngày 21/09/2022
Trao giải
14207
Lượt đăng kí
 • 1 2,415 thí sinh tại Huyện Phú Giáo
 • 2 2,398 thí sinh tại Huyện Bắc Tân Uyên
 • 3 1,622 thí sinh tại Huyện Dầu Tiếng
 • 4 1,526 thí sinh tại Thành phố Dĩ An
 • 5 1,191 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 6 905 thí sinh tại Thành phố Thủ Dầu Một
 • 7 869 thí sinh tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
 • 8 727 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 9 649 thí sinh tại Tỉnh Đoàn Bình Dương
 • 10 638 thí sinh tại Thị xã Tân Uyên
 • 11 485 thí sinh tại Hội đồng nhân dân Tỉnh
 • 12 342 thí sinh tại Ủy ban nhân dân Tỉnh
 • 13 282 thí sinh tại Thành phố Thuận An
 • 14 255 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh
 • 15 178 thí sinh tại Cục Hải quan Tỉnh
 • 16 165 thí sinh tại Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV - CTCP
 • 17 156 thí sinh tại Cục thuế Tỉnh
 • 18 137 thí sinh tại Thị xã Bến Cát
 • 19 133 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 20 129 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương
 • 21 114 thí sinh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 22 110 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 23 103 thí sinh tại Huyện Bàu Bàng
 • 24 75 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
 • 25 67 thí sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
 • 26 52 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 27 51 thí sinh tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh
 • 28 43 thí sinh tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
 • 29 37 thí sinh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Dương
 • 30 36 thí sinh tại Văn phòng Tỉnh ủy
 • 31 36 thí sinh tại Sở Nội Vụ
 • 32 30 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh
 • 33 30 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • 34 29 thí sinh tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • 35 24 thí sinh tại Hội Nông dân Tỉnh
 • 36 23 thí sinh tại Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh
 • 37 23 thí sinh tại Trường Sỹ quan Công binh
 • 38 21 thí sinh tại Sở Tư Pháp
 • 39 20 thí sinh tại Trường Đại học Bình Dương
 • 40 20 thí sinh tại Sở Y tế tỉnh
 • 41 20 thí sinh tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương
 • 42 19 thí sinh tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 • 43 17 thí sinh tại Báo Bình Dương
 • 44 17 thí sinh tại Bưu Điện tỉnh Bình Dương
 • 45 14 thí sinh tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương
 • 46 14 thí sinh tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
 • 47 14 thí sinh tại Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh
 • 48 13 thí sinh tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương
 • 49 10 thí sinh tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương
 • 50 10 thí sinh tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
Xem thêm
36805
Lượt dự thi
 • 1 6,888 thí sinh tại Huyện Phú Giáo
 • 2 6,245 thí sinh tại Huyện Bắc Tân Uyên
 • 3 3,658 thí sinh tại Thành phố Dĩ An
 • 4 3,336 thí sinh tại Huyện Dầu Tiếng
 • 5 3,030 thí sinh tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
 • 6 2,680 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 7 1,680 thí sinh tại Thành phố Thủ Dầu Một
 • 8 1,242 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 9 1,044 thí sinh tại Thị xã Tân Uyên
 • 10 1,033 thí sinh tại Tỉnh Đoàn Bình Dương
 • 11 732 thí sinh tại Hội đồng nhân dân Tỉnh
 • 12 596 thí sinh tại Cục Hải quan Tỉnh
 • 13 484 thí sinh tại Ủy ban nhân dân Tỉnh
 • 14 483 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Tỉnh
 • 15 467 thí sinh tại Thành phố Thuận An
 • 16 261 thí sinh tại Cục thuế Tỉnh
 • 17 252 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 18 220 thí sinh tại Thị xã Bến Cát
 • 19 217 thí sinh tại Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV - CTCP
 • 20 215 thí sinh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 21 211 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương
 • 22 171 thí sinh tại Huyện Bàu Bàng
 • 23 170 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 24 136 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh
 • 25 130 thí sinh tại Sở Nội Vụ
 • 26 122 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 27 107 thí sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
 • 28 94 thí sinh tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh
 • 29 83 thí sinh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Dương
 • 30 60 thí sinh tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
 • 31 42 thí sinh tại Sở Y tế tỉnh
 • 32 40 thí sinh tại Văn phòng Tỉnh ủy
 • 33 39 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh
 • 34 36 thí sinh tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 • 35 34 thí sinh tại Hội Nông dân Tỉnh
 • 36 34 thí sinh tại Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh
 • 37 34 thí sinh tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương
 • 38 32 thí sinh tại Sở Tư Pháp
 • 39 32 thí sinh tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
 • 40 31 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • 41 31 thí sinh tại Trường Sỹ quan Công binh
 • 42 26 thí sinh tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương
 • 43 24 thí sinh tại Báo Bình Dương
 • 44 23 thí sinh tại Bưu Điện tỉnh Bình Dương
 • 45 23 thí sinh tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương
 • 46 21 thí sinh tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 • 47 21 thí sinh tại Trường Đại học Bình Dương
 • 48 21 thí sinh tại Sở Lao ĐỘNg Thương Binh Và Xã Hội
 • 49 20 thí sinh tại Công ty CP In tổng hợp Bình Dương
 • 50 16 thí sinh tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC